GHT
GRUMSTRUP - HOVEDGÅRD - TVINGSTRUP

 



GHT



 

GRUMSTRUP

HOVEDGÅRD

TVINGSTRUP

 

GEJST

HÅNDBOLD

TRIVSEL

 



GHT 2019-2020



 

Trille trolle (2016-2018)

Forældre - barn

 

Trille Trolle er FORÆLDRE/BARN Bold, hvor fokus på indlæring sker gennem bl.a. sjove lege.




Træningstider:
Tirsdag kl. 17.00 - 17.45

Træner:
Malene Eghøj

 

Kontingent:
300 kr.

 

Kontakt: Malene Eghøj tlf.: 51290495/malene@8732.dk

Kontakt i bestyrelsen: Søren Hansen tlf.: 28246827.
www.ght-haandbold.dk

GHT Hovedgård | Hovedgård-hallen, 8732 Hovedgård