GHT
GRUMSTRUP - HOVEDGÅRD - TVINGSTRUP

 GHT 

GRUMSTRUP

HOVEDGÅRD

TVINGSTRUP

 

GEJST

HÅNDBOLD

TRIVSEL

 Handelsbetingelser

Handelsbetingelser - Generelt
Da oprettelsen af hold og aktiviteter afhænger meget af antallet af tilmeldte, er alle tilmeldinger bindende, og kan som udgangspunkt ikke fortrydes efter godkendelse af online betaling. 
Pengene hæves ved tilmelding, men vil blive tilbagebetalt, hvis holdet ikke oprettes. Det forventes ikke at deltagerne medbringer nogen dokumentation for tilmelding/betaling ved fremmøde. Trænere og holdlederne vil have lister hvoraf det fremgår hvem der er tilmeldt!
Ved tilmelding acceptere man, at vi vil sende informationer ud som er nyttigt info til holdene.
Der vil bliver taget situations billeder på holdene, disse benyttes på hjemmeside og Facebook.
Spørgsmål vedr. din tilmelding kan rettes til: Mette Nygaard på mail mettenygaard11@gmail.com eller på Mobil: 60737140.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. 
Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

Behandling af personoplysninger
GHT Hovedgård har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne håndtere og servicere vores medlemmer. GHT Hovedgård indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Dog kan der i forbindelse med lovkrav indhentes cpr. nr. på ledere og trænere, samt andre frivillige.

Registrerede oplysninger kan opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil GHT Hovedgård som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. 
Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for GHT Hovedgård gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger
GHT Hovedgårds fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

GHT Hovedgård
CVR-nr: 29023158

E-mail: mettenygaard11@gmail.comGHT Hovedgård | Hovedgård-hallen, 8732 Hovedgård