GHT
GRUMSTRUP - HOVEDGÅRD - TVINGSTRUP

 



GHT



 

GRUMSTRUP

HOVEDGÅRD

TVINGSTRUP

 

GEJST

HÅNDBOLD

TRIVSEL

 



Det første klub blad blev udsendt september 1986 - click på billederne og læs vores første udgave.

GHT Hovedgård | Hovedgård-hallen, 8732 Hovedgård