GHT
GRUMSTRUP - HOVEDGÅRD - TVINGSTRUP

 GHT 

GRUMSTRUP

HOVEDGÅRD

TVINGSTRUP

 

GEJST

HÅNDBOLD

TRIVSEL

 Highlights

Nøvling stævnet
d. 8.-10. april 2011
for U10, U12 hold

Opstartsmøde - motionsdamer
d. 27. april kl. 19:00 i Hovedgård hallen. Alle interesserede, erfarne som uerfarne håndboldspillere, er velkomne.

Gratis håndbold U10-U12 piger 
Opstart d. 27. april kl. 17:30-18:30

25 års Jubilæum 
19.-20 august 2011

Redaktion
Indlæg kommentar ideer sendes til mail:
damgaard@doorflex.dk


Målaktie vindere

nr. 9
Conni Nielsen
nr. 11
Mette Bregenballe Riis,

nr. 12
Susanne Langhoff
nr. 20
Lilly Nielsen
nr. 21
Morten Grønne Anderson
nr. 22
Jytte Therkildsen
nr. 23
Lars Jørgensen 
nr. 29
Gitte Pedersen
nr. 33
Lis Vingum Pedersen
nr. 36
Jytte Jensen
nr. 38
Emma Rasmussen
nr. 65
Rebecca Hansen
nr. 73
Malene Eghøj
nr. 76
Maiken Dybdal Sylvest, 
nr. 77
Morten Holst Jensen
nr. 78
Helle Holst Jensen
nr. 88
Bodil Sørensen
nr. 89
Anja Hansen

Hovedpræmien udtrækkes 2. maj, og vinderen får besked.

 

Nyt fra bestyrelsen

Så er vi ved at være igennem håndboldsæsonen 2010/2011, og som I kan læse i formandens beretning har det været en rigtig god sæson.
Vi havde 3 hold med til kredsmesterskab - rigtig flot.

Vi har også siden sidst være i Silkeborg for at se vores venskabsklub BSV i aktion mod Århus GF. En stor oplevelse for vores børnespillere, specielt U10 pigerne, som fik lov at løbe ind med BSV spillerne.
I skrivende stund er vores ungdomsspillere på klub tur i Nøvling.
Vi er nu i fuld gang med planlægningen af vores jubilæum, som er d. 17. april, men pga. konfirmationer har vi valgt at lægge jubilæums-arrangementet i august, d. 19. august med fokus på børnene og d. 20. august afholder vi udendørs håndboldstævne og 80'er fest om aftenen. Så sæt X i kalenderen.

Vi har også flere jubilæer i år. Poul Erik Jørgensen har være formand for vores klub i 25 år, og Anna-Lise Jørgensen har med sæson 2011, været træner i 45 år. Som tak for denne uvurderlige indsats har GHT fået sine 2 første æres medlemmer.

Vi er begyndt at kigge frem mod næste sæson, og det ser ud til at vi får lidt vokseværk, for flere Søvindsspiller både børne og senior spillere kommer nu til GHT, og det ser vi frem til.

Vi har ligeledes fået konstitueret den nye bestyrelse(Genvalg på alle pladser), og vi er alle  klar til at tage fat på en ny periode.

Vi ser frem til en rigtig god sommer. Vi har traditionen tro, tilmeldt et old girls hold til udendørsturneringen. Og vi prøver med lidt gratis U10/U12 pige træning i Hovedgård hallen i håb om at sikre et par ekstra nye spillere, så vi har spillere nok til disse to hold.

Og som afrunding på sæsonen vil vi sige tusind tak til vores trænere, som har leveret en super indsats. Vi glæder os til at se jer igen efter sommerferien.

Rigtig god sommer.
 
 Bestyrelsen i GHT
Begyndere

Også begyndere får medaljer efter sæsonens sidste DGI stævne.  En medajle som der sættes stor pris på.
General forsamling
 
Onsdag d.16. marts kl. 19:00 afholdt vi i GHT,
General forsamlingen. Bestyrelsen blev genvalgt og 2 nye suppleanter blev valgt ind, Morten og Rasmus (begge fra seniorherre holdet).
Efterfølgende var der ølsmagning i HIF's klubhus, hvor Børge Ditlevsen fra "Øl entusiasterne" førte os på en rejse til europas øl-mekka'er, Danmark, Tyskland, Belgien og Østrig. En hyggelig aften, med en god stemning.

Billede fra U10 indløb med BSV

BSV spillerne gav autografer efter sejren
Mikroer

Traditionen tro får alle  mikroer medaljer efter sæsonens sidste DGI stævne.  Nedenfor ses  stolte mikroer med deres 1. håndbold medalje.
U10 piger til kredsmesterskab

U10 pigerne havde kvalificeret sig til kredsmesterskab og de spillede nogle gode og spændende kampe, men uden point. Nedenfor ses en gang seriøs peptalk til pigerne - godt kæmpet
Formandens beretning

Også i år kan vi vel se tilbage på at godt år for GHT.
 
Vi havde jo godt nok en lidt svær opstart på træningen sidste efterår, på grund af isolering af hallens lofter, vi var tæt på turneringsstart inden vi rigtig kom i gang med træningen. Det bevirkede også at tilmeldingen og dermed også kontingent indbetalingerne kom sent i gang. Til opstart næste år skal tilmeldingen være på plads efter 3-4 ganges træning.
 
Af årets begivenheder og gøremål vil jeg nævne:
 
Efter indendørssæsonen sidste år var der planlagt en samlet tur til Vidar Cup i Sønderborg en rigtig god tur i bus, men der var en del uheld under stævnet med brækket arm m.v. Efter denne sæson tager vi turen til Nøvling Cup, og læren af sidste tur har i hvert fald været at der skal mindst 2 voksne med hvert hold og et par biler sådan at vi kan være klar hvis uheldet igen er på spil.
 
Vi har haft 2 håndboldskoler en i efterårsferien for u 12 og u 14, hvor der dog ikke var tilmeldinger nok til u14, så de to dage blev aflyst. I vinterferien var der ca. 35 deltagere, med Anders Vedel og Lars Sune som instruktører og Kasper og Kamilla som hjælpere.
 
Vi har i det forgangne år afholdt et par trænermøder. Den røde tråd i vores træning har været et af emnerne. Vi vil til næste år undersøge mulighederne for at få en udefra kommende instruktør til nogle gange i løbet af året at sætte gang i ”den røde tråd” med forslag til hvad der skal arbejdes med i næste periode.
På sidste trænermøde prøvede vi også at danne os et billede af hvilke hold vi har at gøre med til næste år, og ikke mindst hvad vi har af trænere. Som det ser ud nu kommer vi til at mangle træner til mikro, u 14 piger og hvis herrerne ønsker det, så mangler også en til dem.
Så hvis der er nogen der går med ønsker om at være træner eller kender nogen der vil så hører vi gerne om det.
 
Banko spil i hallen deltager vi fortsat med, stadig med Jytte og Søren som tovholdere, en stor tak til dem og de af vore medlemmer som bliver indkaldt som hjælpere.
Det er Hovedgård ungdomsstøtteforening der står for bankospillene, så derfor søgte vi støtteforeningen om tilskud til bussen til Nøvling Cup, men fik afslag på grund af dårlig økonomi, så det sætter endnu et spørgsmålstegn ved vor fortsatte deltagelse.
 
Klubaftnerne i hallen er stadig en vældig succes, en tak til Tinna for en flot indsats.
 
OK sponsoratet kører også fortsat, sidste år var vi til en række arrangementer hurtigt efter hinanden og nogle af dem på tider som var svære at nå med almindelige arbejdstider, men lige nu er det et stykke tid siden vi har været til noget.
 
Joan står for målaktierne Familie Shop har igen i år givet hovedgevinsten, og så har Sportsmaster i Odder også givet 2 gavekort som vi trækker lod om til slut.
Vi trækker lod om de sidst gave kort den 26-27 og hovedgevinsterne senere.
 
Malene har lavet en god aftale med Sportsmaster i Odder, om køb af spillerdragter ,trøjer bolde m.v. Det har været et ret omfattende arbejde og specielt noget bøvl med fejl i nogle dragter som nu vist er ved at være løst. Tak for at godt stykke arbejde.
 
Vi er blevet venskabsklub med BSV og er i den anledning inviteret til at overvære BSV kamp mod Åshus på søndag U 10 pigerne skal løbe ind sammen med BSV´s spillere, så forhåbentlig en spændende oplevelse for dem.
 
I år har GHT 25 års jubilæum og vi er i gang med planlægningen for det skal fejres. Vi har godt nok jubilæum her i april, men vi fejrer det først 19-20 august.
Fredag aften er det børnenes aften med bingo banko og sodavandsdiskotek
Lørdag for gamle og nuværende medlemmer. Reception kl. 13.00 og håndboldkampe helst med deltagelse af gamle hold hvis det er muligt. Om aftenen firserfest.
Vi forsøger at oprette en facebook gruppe så vi kan komme i kontakt med så mange som muligt med opfordring om at videresende indbydelsen til alle tidligere GHTere.
Vi håber det bliver et festligt arrangement.
 
Sommerturnering sidste år havde vi kun OG med i turneringen, og for første gang var der kun træning for mikro nogle enkelte gange og ingen stævner.
 
I vinterturneringen er det gået rigtigt godt for mange hold, S3 H spiller efter jul i S2, men efter rekordnederlag 63-12 havde måske været bedst at fortsætte i S3. Børneholdene har klaret sig rigtig flot mikro og U 8 har været til flere stævner senest overnatningsstævne med fastelavnsudklædning en rigtig god oplevelse, U 10 piger er vist ubesejrede og fører puljen, U10 drenge har også klaret sig flot og fører også puljen, u12 piger er allerede vinder af deres pulje og U 12 drenge er rigtig gode efter at der pludselig kom en del nye spillere til men kan vist ikke nå at komme til kredsmesterskab,
som de andre hold sandsynligvis skal.
 
Så der skal lyde en stor tak til alle vore trænere der igen i år har ydet en stor og meget tidskrævende opgave. Alle trænere vil senere få en beskeden gave som vi godt ved slet ikke står mål med den indsats der ydes.
 
Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi er lige nu 6 i bestyrelsen så vi mangler et enkelt medlem så vi håber at der står en lang kø for at komme med i bestyrelsen, når der om lidt er valg til bestyrelsen.
 
Poul Erik
 


Afgang til Nøvling

U10 drenge

En lang , spændende, udviklende og oplevelsesrig sæson lakker mod enden. Det har været en rigtig kanon sæson. Vi har været lige omkring 10 spillere hele sæsonen og har derfor haft nok spillere til at kunne holde til afbud hist og her (dem har der dog ikke været mange af !!!), drengene har virket til at være vilde med at komme ud og spille kampe. De er efterhånden blevet så sikre på sig selv, i at mestre spillet, reglerne og har fået opbygget en så stor tro på egne evner, at de tror på sig selv i kampene og tør udfordre modstanderende . Ligeledes er de selv begyndt at være kreative omkring udvikling af nye systemer, de tænker kan passe til dem…. Det er super sejt.
Vi startede sæsonen i B- rækken og fik sat et så godt aftryk der, at vi efter jul rykkede op i A-rækken. Det var med noget spændte tilstande i kroppen at vi skulle ud og spille vores første kamp i A-rækken…., lidt usikre var vi på om vi ville være overmatchet her. Den første kamp vandt vi , overraskende for os selv, meget klart. Dette lagde grundstene til at vi fik tanket en masse selvtillid på, og vi har sidenhen haft en forrygende halvsæson og vundet rækken ubesejret. Det har været en fornøjelse at opleve drengenes glæde ved at slå til her i A-rækken. Så nu venter kredsmesterskabet her i kommende weekend… Vi glæder os.
Jeg synes også lige det er værd at videreformidle, at jeg oplever en rigtig god kammeratlig omgangstone drengene imellem.  Jeg synes at de er rigtig gode til at tage sig af hinanden, hjælpe hinanden og bakke hinanden op, der er plads til alle. Dette er meget værd og et rigtigt dejligt karaktertræk som jeg oplever er gældende ved denne årgang.
Vi slutter sæsonen af weekenden efter kredsmesterskabet, ved at tage en hel weekend til Nøvlinge cup i Ålborg. Dette skal nok blive forrygende, med sidste års tur i baghovedet, ved vi at vi får kanon sportslige oplevelser og ikke mindst oceaner af sjove grin og gode historier med os hjem.
Drengene har nu haft små 3 år som U-10 spillere og efter sommerferien venter så nye udfordringer som U-12 spillere. Dette skal nok blive godt, for de er klar til det og jeg oplever at de rigtig godt kan lide at være i klubben både til træning og kamp.  Jeg håber at alle har lyst og mod på at fortsætte.
Tak for en god sæson
Henrik Faurholt


BSV vs. Århus GF

Indlæg af Nicolai Eghøj 


GHT havde inviteret spiller og forældre til at komme op og se BSV mod Århus GF. (Herre) Det var helt vildt fedt. GHT s U 10 piger skulle løbe ind med sammen med BSV. BSV som vi holdte med kom skidt fra start. Men heldigvis endte det godt, de vandt 25 – 23. Kampens vinder ville være med i slutspillet. Kampen blev vist i fjernsynet. Vi sad nede bag det ene mål. En rigtig fed plads bort set fra vi ikke kunne se måltavlen. Men pyt det var en rigtig god kamp. Efter kampen kunne vi få autografer fra spillerne. Jeg fik fra Mads Christensen, Lauge, Kasper og Niklas Landin. Men det fedeste var at jeg fik taget et billede af Landin og mig. Det var en rigtig fed tur som jeg håber vi kan gøre igen.


Nicolai Eghøj U12 drenge.

Nøvlingturneringen 2011

I år gik klub turen til Nøvling.
D. 8. april kl. 16:30 vinkede GHT forældre farvel til vores U10 og U12 spillere.
Der kommer en ekstra udgave med billedserie fra turen.
 
Nyeste klub sedler
GHT Hovedgård | Hovedgård-hallen, 8732 Hovedgård